• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  resoluble
  resolvable
  soluble
  dàn giải được
  soluble lattice
  nhóm giải được
  soluble group
  solvable
  giải được bằng căn thức
  solvable by radical
  nhóm cục bộ giải được
  locally solvable group
  nhóm giải được
  solvable group
  nhóm giải được cục bộ
  locally solvable group
  nhóm giải được topo
  topologically solvable group
  phương trình giải được bằng căn thức
  equation solvable by radical
  đa tạp nhóm giải được
  solvable group variety

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X