• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  water-cooled
  bình ngưng giải nhiệt nước
  water-cooled condenser
  bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condenser
  hệ (thống) điều hòa không khí giải nhiệt nước
  water-cooled air conditioning system
  máy lạnh giải nhiệt nước
  water-cooled chiller
  ngưng tụ giải nhiệt nước
  water-cooled condensation
  ngưng tụ giải nhiệt nước
  water-cooled condensing
  sự ngưng tụ giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condensation
  tổ bình ngưng giải nhiệt nước
  water-cooled condensing unit
  tổ bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  water-cooled condensing unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X