• Thông dụng

  Reduce speed;slow down.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  damper
  decelerate
  kỹ thuật tăng tốc-giảm tốc
  accelerate-decelerate principle
  Decelerating (DECEL)
  deceleration
  dải giảm tốc
  deceleration lane
  giảm tốc
  deceleration parachute
  giảm tốc độ do thắng
  braking deceleration
  làn giảm tốc
  deceleration land
  làn giảm tốc
  deceleration lane
  làn đường giảm tốc
  deceleration lane
  lực giảm tốc
  deceleration force
  sự giảm tốc hãm
  braking deceleration
  sự giảm tốc độ
  deceleration (vs)
  thiết bị giảm tốc
  deceleration device
  thời gian giảm tốc
  deceleration time
  điện cực giảm tốc
  deceleration electrode
  moderate
  moderated
  reduction
  bánh giảm tốc
  reduction gear
  bánh răng giảm tốc
  reducing gear or reduction gear
  bộ giảm tốc
  reduction gear
  bộ giảm tốc thủ công
  reduction gear
  cần giảm tốc
  reduction drive lever
  dầu tuabin bộ giảm tốc
  reduction gear turbine oil
  hộp giảm tốc
  reduction gear
  hộp số giảm tốc
  reduction gearbox
  sự giảm tốc độ bit
  bit-rate reduction
  tỷ số giảm tốc
  gear reduction
  tỷ số giảm tốc
  reduction ratio
  speed reduction
  stall
  throttle back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X