• Thông dụng

  Remote relation (of parentage).
  Hai người hơi hướng họ hàng với nhau
  Both are remotely related.
  Smell (of dirt, of uncleanlinessm, of disease).
  Hơi hướng quần áo người ốm khó chịu quá
  The uncleanly smell of the patient's clothes is unbearable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X