• Thông dụng

  Show off, display (something essentially empty).
  Tài thì chẳng lại hay trương
  To be in the habit of showing off an inexistent talent.
  trương thanh thế
  To show off unsubstantial strength.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X