• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air ventilation system
  system of ventilation
  hệ thống thông gió hút
  exhaust system of ventilation
  hệ thống thông gió khép kín
  closed system (ofventilation)
  ventilating system
  ventilation system
  hệ (thống) thông gió lạnh
  refrigerated ventilation system
  hệ thống thông gió cân bằng
  balanced ventilation system
  hệ thống thông gió hút
  extraction ventilation system
  hệ thống thông gió kết hợp
  combination ventilation (system)
  hệ thống thông gió lạnh
  refrigerated ventilation system
  venting system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X