• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  servosystem
  tracing system
  tracking system
  hệ thống theo dõi ăng ten
  antenna tracking system
  hệ thống theo dõi chính xác bằng tia laze
  Precision Laser Tracking System (PLTS)
  hệ thống theo dõi dây trời
  antenna tracking system
  hệ thống theo dõi giới hạn
  edges tracking system
  hệ thống theo dõi mạng
  Network Tracking System (NTS)
  hệ thống theo dõi mép biên
  edges tracking system
  hệ thống theo dõi năng động
  active tracking system
  hệ thống theo dõi tích hợp
  integrated tracking system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X