• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base correction

  Giải thích VN: Trong khảo sát, điều chỉnh đặt ra để khớp phép đo thực địa với phép đo [[thuyết. ]]

  Giải thích EN: In surveying, an adjustment designed to make field measurements conform to base station values.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X