• Thông dụng

  (trtr) Senior.
  Ông ấy bậc huynh trưởng của chúng tôi
  He belongs to our seniors group; he is our elder.
  Grown-up (in relation to children).
  Phải lễ độ đối với các huynh trưởng
  One should be polite to the grow-ups.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X