• Thông dụng

  Proud, unwilling to accept a favour from anyone.
  Anh ta khí khái chẳng chịu nhận sự giúp đỡ ấy đâu
  He is too proud to accept such help.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X