• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  zero suppression

  Giải thích VN: Sự bỏ đi các số không nghĩa đứng đầu một số. dụ số 000123.456 sau khi xử sẽ thành số [[123.456. ]]

  chức năng khử số không
  zero suppression function
  hàm khử số không
  zero suppression function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X