• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  slot

  Giải thích VN: Một phần mở hẹp qua đó một số vật được đẩy vào, như một đồng xu, nhằm kích hoạt thiết [[bị. ]]

  Giải thích EN: A narrow opening into which some object is inserted, such as a coin, to activate or operate a device or machine..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X