• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead storage
  emergency storage
  reservoir
  stock

  Giải thích VN: 1. nguồn cung ứng đang , về cả nguyên liệu đang sử dụng lẫn thành phẩm. 2. gỗ hoặc kim loại được cắt thành kích thước hoặc hình khối tiêu [[chuẩn. ]]

  Giải thích EN: 1. supplies on hand, of either materials used in work or of the finished product.supplies on hand, of either materials used in work or of the finished product. 2. lumber or metal in standard cut sizes or shapes.lumber or metal in standard cut sizes or shapes.

  stock pile
  stock shortening
  stockpile
  supply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X