• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  formwork

  Giải thích VN: Gồm các tấm, miếng, hoặc những sợi thủy tinh dùng để tạo ra một khung hình dạng mong muốn để thể đổ bêtông trong suốt quá trình đổ bảo dưỡng [[bêtông. ]]

  Giải thích EN: Temporary boarding, sheeting, or molded fiberglass used to give a desired shape to poured concrete during its placing and curing time. Also, SHUTTERING.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X