• Thông dụng

  Động từ

  To advise; to recommend; to admonish
  tôi khuyên anh nên làm theo lời ta nói
  I recommend you to do what she says

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  advise
  link
  khâu khớp khuyên
  swivel link
  loop
  cần thử hình vòng khuyên
  loop test bar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X