• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lay bricks
  tessellate

  Giải thích VN: những hình bố trí theo mẫu hình vuông, giống như bàn cờ, chẳng hạn như ghép gạch [[ngói. ]]

  Giải thích EN: Having markings arranged in a pattern of small squares, like a checkerboard, as in mosaic tile.Botany. having markings arranged in a checkerboard pattern. Also, tesselated.

  tile
  nền lát gạch hoa
  tile floor
  nền lát gạch đá
  quarry tile floor
  sàn lát gạch
  tile flooring
  sàn lát gạch vuông
  tile floor
  sàn lát gạch vuông
  tile flooring
  sự lát gạch
  tile pavement
  sự lát gạch
  tile paving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X