• Thông dụng

  Trellis.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lattice
  cửa sổ lưới mắt cáo
  lattice window
  hàng rào lưới mắt cáo
  lattice fence
  lưới mắt cáo hình chữ nhật
  rectangular chord lattice
  latticework
  screen
  trellis
  cột tháp lưới mắt cáo
  trellis post
  điều chế được hóa dạng lưới mắt cáo
  Trellis Coded Modulation (TCM)
  trellis work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X