• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blade
  kẹp lưỡi cưa
  blade holder
  lưỡi cưa bước (răng) lớn
  coarse-pitch blade
  lưỡi cưa cắt kim loại
  hacksaw blade
  lưỡi cưa cắt kim loại
  metal-cutting saw blade
  lưỡi cưa hình cung
  hacksaw blade
  lưỡi cưa hình cung
  metal-cutting saw blade
  lưỡi cưa kim cương
  diamond saw blade
  lưỡi cưa sắt
  hacksaw blade
  lưỡi cưa đai cắt kim loại
  metal-cutting bandsaw blade
  lưỡi cưa đĩa
  circular saw blade
  saw
  saw band
  saw blade
  lưỡi cưa cắt kim loại
  metal-cutting saw blade
  lưỡi cưa hình cung
  metal-cutting saw blade
  lưỡi cưa kim cương
  diamond saw blade
  lưỡi cưa đĩa
  circular saw blade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X