• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  creep error

  Giải thích VN: Một lỗi xuất hiện trong do một cân bằng phân tích kỹ thuật số khi vận hành, in ấn, đọc một giá trị trước khi đến vị trí cuối [[cùng. ]]

  Giải thích EN: An error that appears in a digital analytical balance when it processes, prints, or reads a value before it arrives at its last position.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X