• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  staggered force
  tensile force
  tension
  bộ nối chịu lực căng
  tension joint
  lực căng bề mặt
  interfacial tension
  lực căng mặt ngoài
  surface tension
  lực căng trên bề mặt
  surface tension
  lực căng đai truyền
  belt tension
  quan hệ độ võng-lực căng
  sag-tension relation
  quan hệ độ võng-lực căng (dây)
  sag-tension relation
  độ nhạy lực căng băng
  tension sensitivity
  tension force

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X