• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  surveyor's compass

  Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng để xác định các góc nằm ngang các mối liên quan trong công việc khảo [[sát. ]]

  Giải thích EN: An instrument used to determine horizontal angles and bearings in survey work.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X