• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dowelled joint
  keying
  wedge bonding

  Giải thích VN: Một kỹ thuật liên kết nén nhiệt trong đó một công cụ hình nêm ấn một miêng chì vào lên một đệm lót nối của một mạch tích [[hợp. ]]

  Giải thích EN: A thermocompression bonding technique in which a wedge-shaped tool presses a small section of lead wire onto the bonding pad of an integrated circuit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X