• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  monolithic
  cấu kiện liền khối
  monolithic member
  cấu kiện ô liền khối bằng tông
  concrete monolithic cell member
  kết cấu liền khối
  monolithic structure
  khung liền khối
  monolithic frame
  tường ngăn ô liền khối bằng bêtông
  concrete monolithic cell wall
  vỏ liên khối
  monolithic lining
  compact

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X