• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  catalyst stripping

  Giải thích VN: Việc loại bỏ hydrocarbons trong một chất xúc tác bằng cách thêm hơi tại nơi chất xúc tác được sử [[dụng. ]]

  Giải thích EN: The removal of hydrocarbons retained on a catalyst by adding steam at the point where the used catalyst exits the reactor.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X