• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  anisotropic membrane

  Giải thích VN: Một màng lọc bao gồm một lớp mỏng trên bề măth tách rời được giữ bởi một lớp xốp [[đệm. ]]

  Giải thích EN: A filtration membrane consisting of a thin skin at the separating surface supported by a spongy sublayer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X