• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amaril
  xanthic
  xanthogenic
  yellow
  các trang màu vàng
  Yellow Pages (YP)
  màu vàng Ấn Độ
  Indian yellow
  màu vàng catmi
  cadmium yellow
  màu vàng crom
  naples yellow
  màu vàng crôm
  chrome yellow
  màu vàng Napơ
  Naples yellow
  màu vàng rơm (tôi)
  straw-yellow
  ngọn lửa màu vàng
  yellow flame
  sự nhuộm màu vàng
  turning yellow
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  yellow filter adjustment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X