• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chrome
  băng crôm đioxit
  chrome dioxide tape
  crôm thiếc
  zinc chrome
  da crôm
  chrome leather
  dải đệm crôm (khung xe)
  chrome strip
  gạch crôm
  chrome brick
  gạch crôm
  chrome bricks
  gạch crôm manhezit
  chrome magnetite brick
  gạch ôxit crôm magiê
  chrome-magnesia brick
  giấy crôm
  chrome paper
  inox (thép crôm)
  chrome steel
  mạ crôm
  chrome-plated or chromed
  màu lục crom
  chrome green
  màu vàng crôm
  chrome yellow
  màu xanh crôm
  chrome green
  phẩm xanh crom
  chrome green
  phèn crom
  chrome alum
  quặng crom
  chrome ore
  sắt crôm
  chrome iron
  tấm đệm crom
  chrome strip
  thép crom
  chrome steel
  thép crôm
  chrome steel
  thép crôm
  chrome steel (chromiumsteel)
  thép crôm vanađium
  chrome vanadium steel
  thép crom-niken
  nickel chrome steel
  thép crôm-niken
  chrome-nickel steel
  thép crôm-vanađi
  chrome-vanadium steel
  thép niken crom
  nickel chrome steel
  thép niken crôm
  chrome nickel steel
  vàng crom
  chrome yellow
  vật liệu chịu lửa crom magnesit
  magnessite chrome refractory
  vật liệu chịu lửa crom-manhêzit
  magnesite chrome refractory
  được mạ crôm
  chrome-plated
  chromium
  inox (thép crôm)
  chromium steel
  lớp mạ crôm
  chromium-plating
  lớp mạ crôm mịn
  satin chromium plating
  mạ crom
  chromium plating
  mạ crom
  hard chromium plating
  mạ crom công nghiệp
  industrial chromium plating
  mạ crom cứng
  hard chromium plating
  mạ crôm đen
  black chromium plating
  sự mạ crom
  chromium plating
  sự mạ crôm
  chromium-plating
  thép crom
  chromium steel
  thép crôm
  chrome steel (chromiumsteel)
  thép crôm
  chromium steel
  thép crôm dụng cụ
  chromium tool steel
  thép crom-niken
  nickel chromium steel
  thép crôm-niken
  nickel-chromium steel
  được mạ crôm
  chromium-plated
  chromium (Cr)
  cr (chromium)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X