• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  coping

  Giải thích VN: Nắp hay của một bức tường hay ống khói, thường dạng hai mai [[dốc. ]]

  Giải thích EN: A cap or cover for a wall or chimney, often double-sloping and cut with a drip to shed water..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X