• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thermometer anemometer

  Giải thích VN: một máy đo sức gió sử dụng hai nhiệt kế để đo độ giảm nhiệt của 2 dòng khí, giá trị đo được thể hiện tốc độ dòng [[khí. ]]

  Giải thích EN: An anemometer that uses two thermometers to record the cooling rate promoted by an airstream; this value may then be converted to air speed velocity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X