• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balancing machine
  máy cân bằng bánh xe
  tyre balancing machine
  máy cân bằng lồng sóc
  squirrel-cage balancing machine
  máy cân bằng tĩnh
  static balancing machine
  máy cân bằng trục khuỷu
  crankshaft balancing machine
  máy cân bằng động
  dynamic balancing machine
  balancing stand
  poising machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X