• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  broaching machine
  máy chuốt bề mặt
  surface broaching machine
  máy chuốt dứng
  vertical broaching machine
  máy chuốt kéo
  pull-broaching machine
  máy chuốt kiểu ép
  push-type broaching machine
  máy chuốt ngang
  horizontal broaching machine
  máy chuốt ngoài
  external broaching machine
  máy chuốt quay
  rotary continuous broaching machine
  máy chuốt thẳng đứng
  vertical broaching machine
  máy chuốt then hoa
  spline broaching machine
  máy chuốt trong
  internal-broaching machine
  máy chuốt đẩy
  push-broaching machine
  máy chuốt đứng kiểu ép
  press-type vertical broaching machine
  broaching tool
  drawing machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X