• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cross

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross section
  crossover
  cross-section
  cut
  cut plane
  cuttings

  Giải thích VN: Phần vật liệu không cần thiết được cắt bỏ hay chia nhỏ, tương tự như phần nhàm chán [[khác. ]]

  Giải thích EN: The particles of material produced by a cutting operation. Also, BORINGS.

  outline
  plane of shear
  profile
  seat of cutting
  section
  sectional
  sectional cut-away
  sectional elevation
  sectional plane
  sectional representation
  sectional view
  shape
  shear surface
  traverse line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X