• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chamfering

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  chamfered

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flanning

  Giải thích VN: Mặt nghiêng bên trong của một cửa sổ, đố cửa sổ, bếp hoặc cửa ra vào từ khung tới mặt trong của một bức [[tường. ]]

  Giải thích EN: The internal splay of a window, window jamb, fireplace, or doorway from the frame to the inner face of a wall.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bevel
  cant
  chamfer
  cone
  edged surface
  heel
  scarf
  slant
  splay
  tilt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X