• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heading face
  reservoir surface
  water plane
  water surface
  diện tích bốc hơi mặt nước
  area of water surface evaporation area
  mặt cắt dọc mặt nước
  water surface profile
  mặt cắt mặt nước
  water surface profile
  sự bay hơi mặt nước
  evaporation from water surface
  sự bốc hơi bề mặt nước
  water surface evaporation
  sự bốc hơi mặt nước thoáng
  free water surface evaporation
  tiết diện mặt nước
  water surface section
  water table
  gradien mặt nước ngầm
  water table gradient
  mặt nước ngầm
  ground-water table
  sự hạ thấp mặt nước ngầm
  decline of water table
  sự hạ thấp mặt nước ngầm
  falling of water table

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X