• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  complex reflector

  Giải thích VN: Một cấu trúc hay một hệ cấu trúc gồm rất nhiều bề mặt thể phản xạ sóng rađa được định theo nhiều hướng khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A structure or an arrangement of structures having many surfaces, all of which reflect radar and are oriented to varying directions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X