• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  methyl acetone

  Giải thích VN: Chất lỏng màu trắng gồm nhiều hỗn hợp khác nhau axêtôn, êtyl axêtat, mêtanol, thể trộn lẫn với nước, hidrôcacbon, dầu, rất dễ bắt lửa độc, được sử dụng làm dung [[môi. ]]

  Giải thích EN: A water-white liquid that is composed of various mixtures of acetone, ethyl acetate, and methanol; miscible with water, hydrocarbons, and oils; highly flammable and toxic; it is used as a solvent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X