• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  edging

  Giải thích VN: Khối vuông nhỏ đặc bảo vệ lớp ốp sử dụng trong cabin các đồ gỗ nội thất; thông thường được dát tại gờ trên của một lớp [[ốp. ]]

  Giải thích EN: Small, solid squares that protect veneer used in cabinetry and other wood-based furniture; usually inset on the top edge face of the veneer..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X