• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drill drift

  Giải thích VN: Vật nêm bằng kim loại được đặt vào giữa 2 phần tách [[biệt. ]]

  Giải thích EN: A metallic wedge used to separate two mated parts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X