• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  microfilm
  bản sao microfim
  microfilm copy
  máy phóng đại microfim
  microfilm enlarger
  máy phóng đại microfim
  microfilm-enlarging device
  máy sao chụp microfim
  microfilm duplicator
  máy đọc microfim
  microfilm reader
  máy đọc microfim
  microfilm viewer
  microfim cuộn
  roll microfilm
  microfim khổ chuẩn
  sheet microfilm
  microfim thế hệ thứ hai
  second-generation microfilm
  microfim thế hệ đầu
  first generation microfilm
  thiết bị đọc microfim
  microfilm reader
  thiết bị đọc microfim
  microfilm viewer
  đoạn microfim
  microfilm in lengths

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X