• Thông dụng

  Reek of.
  Lúc nào mồm cũng nặc mùi rượi
  To be always reeking of alcohol.
  Entirely consist of, be completely pervaded with, taste wholly of.
  Mở mồm ra nặc giọng mỉa mai
  To sound wholly ironical whenever one opens ones mouth.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X