• Thông dụng

  Right and wrong, good and bad, win or lose, head and tail
  Chưa biết nếp tẻ thế nào đã ý kiến nhận xét
  To give one's comments on something one has not been able to make head or tail of.
  nếp tẻ
  To have both sons and daughters.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X