• Thông dụng

  At par.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  par
  parchment paper
  parity
  ngang giá cố định
  fixed parity
  ngang giá lãi suất bảo đảm
  covered interest parity
  ngang giá sức mua
  purchasing power parity
  ngang giá sức mua tương đối
  relative purchasing power parity
  ngang giá sức mua tuyệt đối
  absolute purchasing power parity
  ngang giá trung tâm
  central parity
  ngang giá vàng
  gold parity
  vạch ngang giá xuất phát
  parity grid
  điều kiện ngang giá tiền lãi
  interest parity condition
  parity price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X