• Thông dụng

  Too tight, strangling.
  Cái cổ áo mi này chật quá làm tôi nghẹt cổ
  This shirt collar is too tight, it is hard to shut it.
  Choked up, clogged up.
  ống nước bị nghẹt nước không chảy lên dược
  The pipe is choed up and does not let the water though.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  strangulated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X