• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fish farming
  fishery
  nghề hồ
  reservoir fishery
  fishing
  nghề biển sâu
  deep-sea fishing
  tàu đánh (nghề )
  fishing smack

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fish husbandry
  fish(ing) trade
  fishery
  nghề biển
  marine fishery
  nghề cổ truyền
  domestic fishery
  nghề hồ
  lake fishery
  nghề lưới
  net fishery
  nghề mùa
  summer fishery
  nghề mùa đông
  winter fishery
  nghề nổi
  drift fishery
  nghề quanh năm
  year round fishery
  nghề sông
  river fishery
  fishing
  nghề nổi
  drift fishing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X