• Thông dụng

  Good, acceptable.
  Bài thơ này nghe được lắm
  This poem is quite good.
  lẽ của nghe được
  His arguments are acceptable.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  audible
  âm (thanh) nghe được
  audible sound
  âm nghe được
  audible sound
  âm phách nghe được
  audible beat note
  báo động (thấy nghe được)
  visual and/or audible alarm
  báo động nghe được
  audible alarm
  dải tần nghe được
  audible frequency range
  tần số nghe được
  audio (audible) frequency
  tần số nghe được
  audio frequencies (audiblefrequencies)
  tín hiệu nghe được
  audible cue
  tín hiệu nghe được
  audible signal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X