• Thông dụng

  Danh từ.
  detachable head.

  Danh từ.

  Way, manner.
  mỗi người một phách
  everyone has it his own way
  Vital spirit.
  Castanets.
  Boastful, haughty.

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  beating

  Giải thích VN: Phối hợp, trộn hai tín hiệu trong một bộ phận như đèn điện tử để tần số âm [[phách. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beat
  âm phách bị nhiễu
  audibble interfering beat note
  âm phách nghe được
  audible beat note
  bộ chỉ báo phách triệt tiêu
  zero beat indicator
  bộ dao động phách
  beat frequency oscillator
  bộ dao động tần số phách
  beat frequency oscillator (BFO)
  bộ nốt phách
  beat note detector
  bộ tách sóng âm phách
  beat note detector
  cấu phách chết
  dead beat mechanism
  pha các tần số phách
  phase of the beat frequencies
  phách bậc ba hỗn hợp
  Composite Triple Beat (CTB)
  phách chết
  dead beat
  phách không
  zero beat
  phách không dao động
  dead beat
  phách ngoại sai
  heterodyne beat
  phách sóng mạng
  carrier-frequency beat
  phách tần số
  frequency beat
  phách zêro
  zero beat
  sản phẩm phách
  beat product
  số phách
  beat note
  sự hủy bỏ chính xác phách
  precise zero beat
  triệt phách
  zero beat
  cadence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X