• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  robotics

  Giải thích VN: Một ngành thuật thuật công nghiệp nghiên cứu việc thiết kế, sản xuất, vận hành sử dụng các máy đã chức năng thể lập trình hoặc người máy công [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: The branch of industrial engineering that deals with the design, manufacture, operation, and use of programmable multifunction machines, or industrial robots.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X