• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biotelemetry

  Giải thích VN: Ngành nghiên cứu hành vi đặc điểm sinh của sinh vật từ xa, sử dụng các phép đo từ xa, dụ như sóng [[rađiô. ]]

  Giải thích EN: The study of the behavior and physiology of living things at a distance from the observer, using telemetry techniques such as radio waves.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X