• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  feasibility study

  Giải thích VN: Nghiên cứu tiến hành để tính toán xác xuất thành công của một dự án hay một hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: A study conducted to determine theprob-ability that a particular plan or system can be successfully accomplished.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X