• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  azote
  ôxit nitơ
  azote monoxide
  azotes
  n (nitrogen)
  nitric
  nitơ oxit
  nitric oxide
  nitrogenous
  cân bằng nitơ
  nitrogenous equilibrium

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nitrogen
  chất chiết không nitơ
  nitrogen free extract
  nitơ amin
  amino nitrogen
  nitơ amoniac
  ammonia nitrogen
  nitơ focmon
  formol nitrogen
  nitơ protein
  protein nitrogen
  nitơ đồng hóa
  assimilable nitrogen
  sự bảo quản bằng khí nitơ
  nitrogen preservation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X